معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

قارچ کش سیستمیک، بسرعت توسط برگ ها و ریشه جذب می گردد. با قابلیت انتقالی از پایین به بالا و بالعکس

Acute Oral LD50 for rats >7080 mg/kg

بسته بندی: 1 کیلوگرم

نقد و بررسی فوزتیل آلومینیوم WG80%

کاربرد:

قارچ کش سیستمیک، بسرعت توسط برگ ها و ریشه جذب می گردد. با قابلیت انتقالی از پایین به بالا و بالعکس

Acute Oral LD50 for rats >7080 mg/kg

بسته بندی: 1 کیلوگرم

مشخصات فنی فوزتیل آلومینیوم WG80%

کاربرد
گیاه میزبانپسته
آفت هدفگموز پسته
میزان مصرف5/2 در هزار و در صورت نیاز به تکرار محلول پاشی حداکثر 3 بار و با نظر کارشناس به فاصله دو هفته

نمودار تغییر قیمت فوزتیل آلومینیوم WG80%

نظرات در باره محصول فوزتیل آلومینیوم WG80%

 

امتیاز کاربران به فوزتیل آلومینیوم WG80%

امتیاز کاربران به فوزتیل آلومینیوم WG80%

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.