معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

قارچ کش مزواستمیک با طیف وسیع و خاصیت حفاظتی و درمانی ویژه

Acute Oral LD50 for rats :5000 mg/kg

بسته بندی: 1 کیلوگرم

نقد و بررسی تری فلوکسی استروبین WG50%

کاربرد:

قارچ کش مزواستمیک با طیف وسیع و خاصیت حفاظتی و درمانی ویژه

Acute Oral LD50 for rats :5000 mg/kg

بسته بندی: 1 کیلوگرم

مشخصات فنی تری فلوکسی استروبین WG50%

کاربرد
گیاه میزبانسیب
آفت هدفلکه سیاه سیب
میزان مصرف0.2 در هزار
گیاه میزبان 2سیب
آفت هدف 2سفیدک پودری سیب
میزان مصرف0.2 در هزار
گیاه میزبان3خیار (جالیز)
آفت هدف 3سفیدک پودری جالیز
میزان مصرفدر مزرعه به مقدار 200 گرم در هکتار
گیاه میزبان 4گوجه فرنگی
آفت هدف4سفیدک پودری گوجه فرنگی
میزان مصرفدر مزرعه به مقدار 250 گرم در هکتار

نمودار تغییر قیمت تری فلوکسی استروبین WG50%

نظرات در باره محصول تری فلوکسی استروبین WG50%

 

امتیاز کاربران به تری فلوکسی استروبین WG50%

امتیاز کاربران به تری فلوکسی استروبین WG50%

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.