معرفی اجمالی محصول

کاربرد: 

کنه کش غیرسیستمیک با اثر ضربتی و باقیماندگی طولانی موثر برای تمامی مراحل رشد به ویژه لارو و شفیره

1350  mg/kg:Acute oral LD50 male rats 

بسته بندی: نیم کیلوگرم

نقد و بررسی پیریدابن (سان مایت) WP20%

کاربرد: 

کنه کش غیرسیستمیک با اثر ضربتی و باقیماندگی طولانی موثر برای تمامی مراحل رشد به ویژه لارو و شفیره

1350  mg/kg:Acute oral LD50 male rats 

بسته بندی: نیم کیلوگرم

مشخصات فنی پیریدابن (سان مایت) WP20%

کاربرد
گیاه میزبانمرکبات
آفت هدفکنه زنگار مرکبات
میزان مصرف0.4 تا 0.5 در هزار

نمودار تغییر قیمت پیریدابن (سان مایت) WP20%

نظرات در باره محصول پیریدابن (سان مایت) WP20%

 

امتیاز کاربران به پیریدابن (سان مایت) WP20%

امتیاز کاربران به پیریدابن (سان مایت) WP20%

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.