معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

جونده کش گوارشی که با اسیدهای معدنی واکنش داده و گاز فسفین آزاد می کند. فسفین ازاد شده وارد جریان خون شده کلیه کبد و قلب را از بین می برد.

درجه سمیت:  Acute Oral LD50 for rats:45.7 mg/kg

بسته بندی: 1 کیلوگرم

نقد و بررسی زینک فسفاید P80%

کاربرد:

جونده کش گوارشی که با اسیدهای معدنی واکنش داده و گاز فسفین آزاد می کند. فسفین ازاد شده وارد جریان خون شده کلیه کبد و قلب را از بین می برد.

درجه سمیت:  Acute Oral LD50 for rats:45.7 mg/kg

بسته بندی: 1 کیلوگرم

مشخصات فنی زینک فسفاید P80%

کاربرد
گیاه میزبانباغات/مزارع نیشکر و ...
آفت هدفموش مغات تاترا/ مریون های غلات/ موش ورامین
میزان مصرفطعمه گذاری بصورت 2 گرم روغن همراه با 100 گرم گندم و 5 گرم فسفر دوزنگ

نمودار تغییر قیمت زینک فسفاید P80%

نظرات در باره محصول زینک فسفاید P80%

 

امتیاز کاربران به زینک فسفاید P80%

امتیاز کاربران به زینک فسفاید P80%

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.