معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

قارچ کش غیرسیستمیک با اثر پیشگیری و درمان

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:9000

بسته بندی: 1 کیلوگرم

نقد و بررسی کاپتان 50% WP

کاربرد:

قارچ کش غیرسیستمیک با اثر پیشگیری و درمان

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:9000

بسته بندی: 1 کیلوگرم

مشخصات فنی کاپتان 50% WP

کاربرد
گیاه میزبانسیب
آفت هدفلکه سیاه سیب
میزان مصرف3 در هزار
گیاه میزبان 2هلو
آفت هدف 2پیچیدگی برگ هلو
میزان مصرف3 تا 3.5 در هزار
گیاه میزبان3درختان میوه
آفت هدف 3بیماری غربالی درختان میوه
میزان مصرف3 در هزار
گیاه میزبان 4نخود
آفت هدف4بوته میری نخود
میزان مصرف2 در هزار
گیاه میزبان 5انگور
آفت هدف 5سفیدک کرکی انگور
میزان مصرف3 در هزار
گیاه میزبان 6اشجار گنجلی و گیاهان غیر مثمر
آفت هدف 6مرگ گیاهچه
میزان مصرفبصورت ضدعفونی خاک یا گلدان 7.5 تا 10 گرم در متر مربع و بهم زدن خاک تا عمق 10 سانتی متر

نمودار تغییر قیمت کاپتان 50% WP

نظرات در باره محصول کاپتان 50% WP

 

امتیاز کاربران به کاپتان 50% WP

امتیاز کاربران به کاپتان 50% WP

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.