معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

قارچ کش با اثر تماسی و پیشگیری شده

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:950-1860

بسته بندی: 1 کیلوگرم

نقد و بررسی کوپراکسی کلراید 35% WP (اکسی کلرورمس)

کاربرد:

قارچ کش با اثر تماسی و پیشگیری شده

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:950-1860

بسته بندی: 1 کیلوگرم

مشخصات فنی کوپراکسی کلراید 35% WP (اکسی کلرورمس)

کاربرد
گیاه میزباننخیلات
آفت هدفپوسیدگی گل آذین نخیلات
میزان مصرف2 در هزار
گیاه میزبان 2سیب زمینی
آفت هدف 2بادزدگی سیب زمینی
میزان مصرف3 در هزار
گیاه میزبان3گوجه فرنگی
آفت هدف 3بیماری سفیدک کرکی
میزان مصرف3 در هزار
گیاه میزبان 4سبزی و جالیز
آفت هدف4بیماری سفیدک کرکی
میزان مصرف1 تا 2 کیلوگرم در هکتار
گیاه میزبان 5مرکبات
آفت هدف 5بیماری گموز
میزان مصرفدوغاب 1%
گیاه میزبان 6میوه سردسیری/ هلو
آفت هدف 6مومیایی/ پیچیدگی برگ هلو
میزان مصرف3 در هزار

نمودار تغییر قیمت کوپراکسی کلراید 35% WP (اکسی کلرورمس)

نظرات در باره محصول کوپراکسی کلراید 35% WP (اکسی کلرورمس)

 

امتیاز کاربران به کوپراکسی کلراید 35% WP (اکسی کلرورمس)

امتیاز کاربران به کوپراکسی کلراید 35% WP (اکسی کلرورمس)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.