معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی که از بیوسنتز ارگسترول ممانعت می کند.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:1453

بسته بندی: 5 لیتری

نقد و بررسی دیفنوکونازول 3% FS (دویدنت)

کاربرد:

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی که از بیوسنتز ارگسترول ممانعت می کند.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:1453

بسته بندی: 5 لیتری

مشخصات فنی دیفنوکونازول 3% FS (دویدنت)

کاربرد
گیاه میزبانگندم
آفت هدفسیاهک پنهان گندم
میزان مصرف1 در هزار
گیاه میزبان 2گندم
آفت هدف 2سیاهک پنهان پاکوتاه گندم
میزان مصرف1 در هزار

نمودار تغییر قیمت دیفنوکونازول 3% FS (دویدنت)

نظرات در باره محصول دیفنوکونازول 3% FS (دویدنت)

 

امتیاز کاربران به دیفنوکونازول 3% FS (دویدنت)

امتیاز کاربران به دیفنوکونازول 3% FS (دویدنت)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.