معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی که از طریق برگ، ساقه و ریشه جذب می شود. پس از جذب با جلوگیری از سنتز پروتئین فارچ، رشد آن ها را متوقف می کند.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:633

بسته بندی: 1 کیلوگرم

نقد و بررسی متالاکسیل 5% G

کاربرد:

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی که از طریق برگ، ساقه و ریشه جذب می شود. پس از جذب با جلوگیری از سنتز پروتئین فارچ، رشد آن ها را متوقف می کند.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:633

بسته بندی: 1 کیلوگرم

مشخصات فنی متالاکسیل 5% G

کاربرد
گیاه میزبانخیار
آفت هدفبوته میری خیار
میزان مصرف20 تا 25 کیلوگرم در هکتار

نمودار تغییر قیمت متالاکسیل 5% G

نظرات در باره محصول متالاکسیل 5% G

 

امتیاز کاربران به متالاکسیل 5% G

امتیاز کاربران به متالاکسیل 5% G

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.