معرفی اجمالی محصول

کاربرد: قارچ کش و باکتری کش با اثر حفاظتی و با آزاد شدن یون مس کنیدی و کنیدی فورها کنترل می شوند.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃4000

بسته بندی: 1 لیتر/ 5 لیتری

نقد و بررسی مخلوط بردو 20% SC

کاربرد: قارچ کش و باکتری کش با اثر حفاظتی و با آزاد شدن یون مس کنیدی و کنیدی فورها کنترل می شوند.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃4000

بسته بندی: 1 لیتر/ 5 لیتری

مشخصات فنی مخلوط بردو 20% SC

کاربرد
گیاه میزبانهلو
آفت هدفپیچیدگی برگ هلو
میزان مصرف5 تا 8 در هزار در زمان ریزش برگ ها در پاییز و 5 تا 8 در هزار در زمان تورم جوانه در بهار
گیاه میزبان 2خیار
آفت هدف 2سفیدک کرکی خیار
میزان مصرف5 در هزار

نمودار تغییر قیمت مخلوط بردو 20% SC

نظرات در باره محصول مخلوط بردو 20% SC

 

امتیاز کاربران به مخلوط بردو 20% SC

امتیاز کاربران به مخلوط بردو 20% SC

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.