معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

قارچ کشی با اثر حفاظتی درمانی و ریشه کنی با کنترل طولانی مدت از طریق ممانعت از جوانه زنی

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃5000

بسته بندی: 200 گرم

نقد و بررسی کروزاکسیم متیل(استروبی)

کاربرد:

قارچ کشی با اثر حفاظتی درمانی و ریشه کنی با کنترل طولانی مدت از طریق ممانعت از جوانه زنی

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃5000

بسته بندی: 200 گرم

مشخصات فنی کروزاکسیم متیل(استروبی)

کاربرد
گیاه میزبانسیب
آفت هدفبیماری سفیدک پودری
میزان مصرف0.16 تا 0.2 در هزار
گیاه میزبان 2سیب
آفت هدف 2بیماری لکه سیاه سیب
میزان مصرف0.2 در هزار
گیاه میزبان3کدوئیان
آفت هدف 3سفیدک پودری
میزان مصرف0.2 در هزار

نمودار تغییر قیمت کروزاکسیم متیل(استروبی)

نظرات در باره محصول کروزاکسیم متیل(استروبی)

 

امتیاز کاربران به کروزاکسیم متیل(استروبی)

امتیاز کاربران به کروزاکسیم متیل(استروبی)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.