معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

قارچ کش  حفاظتی

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:9000

بسته بندی: 1 کیلوگرم

نقد و بررسی متالاکسیل+مانکوزب 72% WP

کاربرد:

قارچ کش  حفاظتی

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:9000

بسته بندی: 1 کیلوگرم

مشخصات فنی متالاکسیل+مانکوزب 72% WP

کاربرد
گیاه میزبانخیار
آفت هدفبیماری بوته میری (فایتوفترا)
میزان مصرف2 در هزار بصورت محلول ریزی پای بوته/ در گلخانه ضدعفونی خاک به مقدار 200 گرم در هر متر مکعب خاک و بصورت مخلوط با خاک
گیاه میزبان 2سیب زمینی
آفت هدف 2بیماری بادزدگی (فایتوفترا)
میزان مصرف3 کیلوگرم در هکتار

نمودار تغییر قیمت متالاکسیل+مانکوزب 72% WP

نظرات در باره محصول متالاکسیل+مانکوزب 72% WP

 

امتیاز کاربران به متالاکسیل+مانکوزب 72% WP

امتیاز کاربران به متالاکسیل+مانکوزب 72% WP

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.