معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

قارچ کش غیر سیستمیک محتفظ با اثر تماسی تدخینی

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃5000

بسته بندی: 1 کیلوگرم

نقد و بررسی سولفور 80% WDG

کاربرد:

قارچ کش غیر سیستمیک محتفظ با اثر تماسی تدخینی

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃5000

بسته بندی: 1 کیلوگرم

مشخصات فنی سولفور 80% WDG

کاربرد
گیاه میزبانخیار
آفت هدفسفیدک پودری
میزان مصرف3 کیلوگرم در هکتار

نمودار تغییر قیمت سولفور 80% WDG

نظرات در باره محصول سولفور 80% WDG

 

امتیاز کاربران به سولفور 80% WDG

امتیاز کاربران به سولفور 80% WDG

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.