معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

قارچ کش سیستمیک که به سرعت توسط ریشه و شاخ و برگ جذب شده و در آوند چوبی و آپولوپلاست جابه جا می گردد. از بیوسنتز ملانین ممانعت می کند.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:314

بسته بندی: نیم کیلوگرم

نقد و بررسی تری سیکلازول 75% WP

کاربرد:

قارچ کش سیستمیک که به سرعت توسط ریشه و شاخ و برگ جذب شده و در آوند چوبی و آپولوپلاست جابه جا می گردد. از بیوسنتز ملانین ممانعت می کند.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:314

بسته بندی: نیم کیلوگرم

مشخصات فنی تری سیکلازول 75% WP

کاربرد
گیاه میزبانبرنج
آفت هدفبلاست برنج
میزان مصرف0.5 کیلوگرم در هکتار پس از ظهور 30الی 40درصد از خوشه ها، با توجه به شرایط جوی و اطلاعیه پیش آگاهی

نمودار تغییر قیمت تری سیکلازول 75% WP

نظرات در باره محصول تری سیکلازول 75% WP

 

امتیاز کاربران به تری سیکلازول 75% WP

امتیاز کاربران به تری سیکلازول 75% WP

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.