معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

قارچ کش حفاظتی

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃5000

بسته بندی: 1 کیلوگرم

نقد و بررسی مانکوزب 80% WP

کاربرد:

قارچ کش حفاظتی

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃5000

بسته بندی: 1 کیلوگرم

مشخصات فنی مانکوزب 80% WP

کاربرد
گیاه میزبانگندم
آفت هدفسیاهک پنهان گندم
میزان مصرف2 در هزار به طریق ضدعفونی بذور
گیاه میزبان 2بادام
آفت هدف 2لکه اجری بادام
میزان مصرف2 در هزار
گیاه میزبان3مرکبات
آفت هدف 3کنه زنگار
میزان مصرف2 در هزار
گیاه میزبان 4توتون
آفت هدف4سفیدک کرکی توتون
میزان مصرف1 تا 2 در هزار
گیاه میزبان 5یونجه
آفت هدف 5سفیدک کرکی یونجه
میزان مصرف2 در هزار
گیاه میزبان 6نخود
آفت هدف 6برق زدگی نخود
میزان مصرف2 در هزار

نمودار تغییر قیمت مانکوزب 80% WP

نظرات در باره محصول مانکوزب 80% WP

 

امتیاز کاربران به مانکوزب 80% WP

امتیاز کاربران به مانکوزب 80% WP (از مجموع 1 رای ثبت شده)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.