معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

حشره کشی غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی و با خاصیت دورکنندگی و ابقایی که سبب مرگ سریع حشرات می شود.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:79

بسته بندی250 سی سی

نقد و بررسی لامبداسای هالوترین 5% SC

کاربرد:

حشره کشی غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی و با خاصیت دورکنندگی و ابقایی که سبب مرگ سریع حشرات می شود.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:79

بسته بندی250 سی سی

مشخصات فنی لامبداسای هالوترین 5% SC

کاربرد
گیاه میزبانگندم
آفت هدفسن گندم
میزان مصرف150 میلی لیتر در هکتار

نمودار تغییر قیمت لامبداسای هالوترین 5% SC

نظرات در باره محصول لامبداسای هالوترین 5% SC

 

امتیاز کاربران به لامبداسای هالوترین 5% SC

امتیاز کاربران به لامبداسای هالوترین 5% SC

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.