معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

حشره کش  غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:1700

بسته بندی:  1 لیتر

نقد و بررسی فنیتروتیون 50% EC

کاربرد:

حشره کش  غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:1700

بسته بندی:  1 لیتر

مشخصات فنی فنیتروتیون 50% EC

کاربرد
گیاه میزبانگندم
آفت هدفسن گندم
میزان مصرف1.2 لیتر در هکتار
گیاه میزبان 2پسته
آفت هدف 2سن ناقل نماتوسپورا/سوسک سرشاخه خوار پسته
میزان مصرف1.5 تا 2 در هزار
گیاه میزبان3غلات
آفت هدف 3ملخ غلات/ شته های غلات
میزان مصرف1.5 لیتر در هکتار
گیاه میزبان 4برنج
آفت هدف4کرم ساقه خوار برنج
میزان مصرف1.5 لیتر در هکتار
گیاه میزبان5بادنجان/یونجه
آفت هدف5ملخ آسیایی نیشکر
میزان مصرف1.5 لیتر در هکتار

نمودار تغییر قیمت فنیتروتیون 50% EC

نظرات در باره محصول فنیتروتیون 50% EC

 

امتیاز کاربران به فنیتروتیون 50% EC

امتیاز کاربران به فنیتروتیون 50% EC

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.