معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

حشره کشی با اثر مناسب گوارشی و اثر تماسی محدود

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:66 (in water)

بسته بندی: نیم کیلوگرم

نقد و بررسی تیودیکارب 80% DF (لاروین)

کاربرد:

حشره کشی با اثر مناسب گوارشی و اثر تماسی محدود

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:66 (in water)

بسته بندی: نیم کیلوگرم

مشخصات فنی تیودیکارب 80% DF (لاروین)

کاربرد
گیاه میزبانپنبه
آفت هدفکرم غوزه پنبه
میزان مصرف1 کیلوگرم در هکتار
گیاه میزبان 2پنبه
آفت هدف 2تریپس پنبه
میزان مصرفضدعفونی بذر پنبه به نسبت 5 در هزار
گیاه میزبان3پسته
آفت هدف 3پروانه چوبخوار پسته
میزان مصرف1.5 در هزار

نمودار تغییر قیمت تیودیکارب 80% DF (لاروین)

نظرات در باره محصول تیودیکارب 80% DF (لاروین)

 

امتیاز کاربران به تیودیکارب 80% DF (لاروین)

امتیاز کاربران به تیودیکارب 80% DF (لاروین)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.