معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

حشره کش  غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی که دارای خاصیت کنه کشی نیز می باشد.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:451

بسته بندی:  1 لیتر

نقد و بررسی فن والریت 20% EC (سومیسیدین)

کاربرد:

حشره کش  غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی که دارای خاصیت کنه کشی نیز می باشد.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:451

بسته بندی:  1 لیتر

مشخصات فنی فن والریت 20% EC (سومیسیدین)

کاربرد
گیاه میزبانچغندرقند
آفت هدفپرودونیای چغندرقند
میزان مصرف1 لیتر در هکتار محلول پاشی
گیاه میزبان 2درختان میوه
آفت هدف 2مینوز لکه گرد
میزان مصرف0.5 در هزار بصورت محلول پاشی

نمودار تغییر قیمت فن والریت 20% EC (سومیسیدین)

نظرات در باره محصول فن والریت 20% EC (سومیسیدین)

 

امتیاز کاربران به فن والریت 20% EC (سومیسیدین)

امتیاز کاربران به فن والریت 20% EC (سومیسیدین)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.