معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

حشره کشی غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی بوده و همچنین خاصیت ضد اشتهایی نیز از خود نشان می دهد.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:287-500

بسته بندی: 1 لیتر

نقد و بررسی سایپرمترین 40% EC

کاربرد:

حشره کشی غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی بوده و همچنین خاصیت ضد اشتهایی نیز از خود نشان می دهد.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:287-500

بسته بندی: 1 لیتر

مشخصات فنی سایپرمترین 40% EC

کاربرد
گیاه میزبانسیب
آفت هدفکرم سیب
میزان مصرف75 میلی لیتر در هزار
گیاه میزبان 2پنبه
آفت هدف 2شته پنبه
میزان مصرف175 میلی لیتر در هکتار

نمودار تغییر قیمت سایپرمترین 40% EC

نظرات در باره محصول سایپرمترین 40% EC

 

امتیاز کاربران به سایپرمترین 40% EC

امتیاز کاربران به سایپرمترین 40% EC

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.