معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

حشره کشی غیرسیستمیک با اثر تماسی گوارشی

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:430-4000

بسته بندی: 1 لیتر

نقد و بررسی پرمترین 25% EC (آمبوش)

کاربرد:

حشره کشی غیرسیستمیک با اثر تماسی گوارشی

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:430-4000

بسته بندی: 1 لیتر

مشخصات فنی پرمترین 25% EC (آمبوش)

کاربرد
گیاه میزبانچغندرقند
آفت هدفپرودونیای چغندرقند
میزان مصرف1 لیتر در هکتار
گیاه میزبان 2درختان میوه
آفت هدف 2مینوز لکه گرد
میزان مصرف0.5 در هزار در سال های طغیان آفت در نسل اول یا دوم

نمودار تغییر قیمت پرمترین 25% EC (آمبوش)

نظرات در باره محصول پرمترین 25% EC (آمبوش)

 

امتیاز کاربران به پرمترین 25% EC (آمبوش)

امتیاز کاربران به پرمترین 25% EC (آمبوش)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.